Bratislava Hot SerenadersBHS Private Ball Žilina

10.02.2018 19:00

Private Ball Rotary Club Žilina 
Holiday Inn Žilina 
Informácie a rezervácie vstupeniek u členov Rotary. 
Contact: kunschova.maria@gmail.com 

image