Bratislava Hot SerenadersBHS Novoročný koncert Žilina

10.01.2019 19:00

Novoročný koncert ŠKO Žilina

vstupné: 10,- 12,- 14,- €
Abonentné vstupenky AB neplatia

VSTUPENKY