Bratislava Hot SerenadersBHS Profilový koncert 10/22

16.10.2022 19:00

Spoločenský dom Nivy

Koncert podporili BSK, Nadácia mesta Bratislavy a SOZA. Ďakujeme!