Bratislava Hot SerenadersBHS Profilový koncert 12/21

19.12.2021 20:00

(ENGLISH below)
Vianočný koncert za Vianočnú cenu!
Orchester Bratislava Hot Serenaders sa chce poďakovať všetkým priaznivcom za vytrvalú podporu, veľmi si to vážime! Aj keď sme sa na vás tešili osobne, doba nám nepraje... Zahráme vám aspoň naživo vo virtuálnom priestore, ale zato vo vysokej kvalite a rozlíšení na www.ticketportal.sk/video
Zakúpte si prístupové kódy v symbolickej cene 5€, alebo 1€, pripravte si občerstvenie, a sledujte z bezpečia domova.
2. Kód ktorý obdržíte mailom ako hometicket zadajte pred koncertom 19.12. o 20:00 na stránke www.ticketportal/video
3. Sledujte koncert ????
Šťastné a veselé praje orchester Bratislava Hot Serenaders!
Christmas concert for the Christmas price!
Bratislava Hot Serenaders orchestra would like to thank all the supporters for their support, we appreciate it very much! Although we look forward to seeing you in person, time does not wish us... We will play for you at least in virtual space, but in high quality and resolution at www.ticketportal.sk/video
Buy access codes for a symbolic price of 5 € or 1 €, prepare your treats, and watch from home safely.
2. Enter the code that you will receive by e-mail as a hometicket before the concert on 19.12. at 20:00 at www.ticketportal/video
3. Enjoy the concert ????
Bratislava Hot Serenaders wishes you merry and bright!
 
imageimage