Bratislava Hot SerenadersVeľký tanečný večer 2024

18.10.2024 19:30

Stará Tržnica Bratislava

ĎAKUJEME za podporu Nadácii mesta Brarislavy a SOZA!

TICKETS_/_VSTUPENKY Early Bird cena do 31. 8. 2024!!!!!

Fotky z predošlých tančiarní na www.tanciaren.sk - Pictures from previous events!